Bøger


Rend mig i kødgryderne


Rend mig i kødgryderne udløste voldsom debat da den udkom

Køb bogen her


Sagt om bogen:
Weekendavisen:
”Bogen er et tankevækkende og velskrevet anklageskrift…Mest interessant er gennemgangen  af, hvordan skiftende regeringer har gjort det økonomisk ufordelagtigt, at den ene forælder er hjemmegående”


Kristeligt Dagblad:
”Stærkt står påpegningen af familiens forsvinden som juridisk begreb. Det har gjort familiens enkelte medlemmer uafhængige af hinanden, men samtidig har det gjort alle mere afhængige af det offentlige. Uanset om man kunne lide idéen om sambeskatning af ægtefæller, har Winkel Holm ret i at afskaffelsen af den mulighed har ført danske familie i en bestemt retning. Og at det tager luft ud af forestillingen om familien som samfundets bærende enhed.


Information:
” …der er vigtige pointer at hente i Winkel Holms 160-sider lange protest-og anklageskrift..”Der ligger en kvindesag”, skriver hun, i at give de [ikke karriere-kvinders] erfaringer mæle”. Det er ikke nogen uvæsentlig erkendelse.”


David Gress i Sappho:
Winkel Holm gennemhuller nyfeministernes og de falske borgerliges hykleri....Argumenterne... føres brillant og med al tydelig klarhed.  De mange dogmatikere, såvel mænd som kvinder, der har indoptaget den herskende anti-familie-ideologi, vil kun have to muligheder: at karikere Winkel Holm uden at læse hende eller forholde sig seriøst til hendes uigendrivelige pointer".


Og Gud velsignede dem

» af Katrine Winkel Holm, Claus Thomas Nielsen, Jesper Høgenhaven, Søren Holm

En antologi, der søge til bunds i det brændvarme emne: Debatten om vielse af homoseksuelle og om ægteskabets plads i folkekirken.


Sagt om bogen:
Præsteforeningens Blad:
”..et evangelisk flot bidrag til vielsesteologien”….bogen fremstår som et væsentligt bidrag til afklaringen af ægteskabets teologi”

Kristeligt Dagblad:
”Katrine Winkel Holm er fremragende som prædikant i antologien om kirken og ægteskabet...Hendes artikel er præget af stor indsigt i stoffet.... En sober fremstilling af det historiske forløb...". 

. 

Det Gamle Testamente som teologisk problem

» af Katrine Winkel HolmMed udgangspunkt i Rudolf Bultmanns fortolkning af Det Gamle Testamente og hans forsøg på at løse det teologiske problem, det udgør, skitserer og diskuterer bogen forskellige nutidige, eksegetiske forsøge på at rive Det Gamle Testamente ud af sin teologiske isolation og inddrage det som teologisk forpligtende bog

Køb bogen her