Foredrag


Book et foredrag her.


Jeg tilbyder for tiden følgende foredrag:

1. Da storbyens samvittighed vågnede: 

Historien om den københavnske folkestrejke 1944

I sommeren 1944 skete det helt usædvanlige: En våbenløs millionby gik på barrikaderne mod en bevæbnet, krigstrænet overmagt i et historisk enestående udslag af civil ulydighed. 
Midt i konflikten måtte københavnerne vælge om de ville følge samarbejdspolitikernes eftergivenhedslinje eller modstandsbevægelsens konfrontationskurs.
De valgte det sidste, selv om det tilsammen kostede over 100 døde og 600 sårede.
En af dem der fulgte begivenhederne tæt i den belejrede by var forfatteren Martin A. Hansen. Han sammenfattede københavnernes protest sådan:
”Nu, endelig, skal vi vise dem. De tror, vi kun dur til at æde!”

I tekst og billeder og med brug af Martin A. Hansens dagbogsoptegnelser fortælles historien om de skelsættende 9 dage, da københavnerne skulle vælge mellem at gøre oprør mod overmagten eller give efter for den.

2. Nej, vi tror ikke på den samme Gud 
Den almindelige opfattelse af forskellen mellem islam og kristendom er stadig, at islam bare halter lidt bagefter kristendommen udviklingen: I modsætning til kirken er islam nemlig endnu ikke blevet banket på plads i privatsfæren af en reformation og en oplysningstid. Men, vent bare, det skal nok komme.
Intet kunne være mere forkert. I sit udgangspunkt er islam i diametral modsætning til kristendommens forkyndelse.Derfor er det heller ikke den samme Gud, kristne og muslimer bekender sig til, selv om det er en udbredt lærdom også i folkekirken. Denne politisk korrekte lektie skygger på fatal vis for de basale og helt grundlæggende forskelle, der fra dag ét har været mellem islam og kristendom og som er baggrunden for det 1400 år gamle åndelige fjendskab mellem de to religioner. Klassisk kristendom kan ikke andet end være i åndelig krig med en religion, der er baseret på de renhedskrav, kristendommen fra begyndelsen har afvist som menneskeforagt.

3.  Det haneløse samfund
Hvad skal vi egentligt med mænd i dag? Man behøver ikke en mand for at blive gift, man behøver ikke en mand for at få et barn og man behøver ikke en mand for at blive forsørget. Mænd er ved at være ligeså overflødige som haner i et moderne hønsehold. Til gengæld er børn og mødre blevet mere afhængige af det offentligt end nogensinde før.  Det haneløse samfund har splittet samfundets urcelle, familien, ad, i atomer. Og spørgsmålet er, om kvinder, børn og mænd overhovedet har glæde af det? Kan et haneløst samfund bestå?

4. Ligestilling – et kidnappet begreb
Ni ud af ti gange ordet ligestilling nævnes, er det i virkeligheden  ikke ligestiling, taleren tænker på, men derimod noget helt andet: Ensliggørelse af kønnene. Ligestilling betyder nemlig lighed for loven og lighed i ansættelsen – noget danske kvinder har haft i årtier. Derfor er det er ikke et problem for ligestillingen, men for den nyfeministiske genopdragelsesprojekt af kønnnene, at mænd tjener mere end kvinder og kvinder tager sig mere af hjemmet end mænd. Ligestilling er et begreb, der er blevet kidnappet af den nyfeministiske ideologi og bruges til at ophæve sig selv: Positiv kønsdiskrimiering er nemlig nødvendigt for at virkeliggøre den feministiske utopi om kønnenes ensartethed. Det er på tide at befri det vigtige begreb fra dets kidnappere.


5. Karen Blixen og Sigrid Undset

De er næsten jævnaldrende, begge store forfattere, og har begge samme udgangspunkt: Det moderne gennembrud, der lærer, at mennesket er sin egen lovgiver og at opgaven med Nietzsche er at gøre sig eget liv til et kunstværk. Men mens Blixen forbliver tro mod denne æstetiske livsanskuelse, ender Undset med at forkaste den. I hendes øjne fører den til tomhed, menneskedyrkelse og uvirkelighed og giver – i modsætning til kristendommen - ikke mennesket den ”solide sandhed”, som man kan leve og dø på.
De tos diametralt modsatte opfattelse af tilværelsen fører til dyb uenighed i synet på selvmord, på det onde, på det enkelte menneskes opgave samt på kristendom og islam. Uenigheder, der genspejles i den verserende globale kulturkamp i dag.