søndag den 17. marts 2013

Danmark - et godt land for ulve


Hvis den gårdejer i Midtjylland, hvis får blev skambidt af den nye jyske ulv, havde været vaks og skudt ulven, før den havde gjort kål på hans får, havde han begået en ulovlighed.

Ulven er nemlig et fredet dyr og må derfor ikke bare slås ihjel. Det forhindrer et EU-direktiv, oplyste en specialkonsulent i Naturstyrelsen for nylig.

Fåreejeren kan derfor bare sidde og se sine får bliver ædt - uden udsigt til erstatning for de tab, han har lidt.
Miljøminister Ida Auken har nemlig afvist at udbetale kompensation til de husdyrejere, der betaler prisen for, at Danmark igen er blevet et ulveland.

Fåreavlerne og vi skal tværtimod glæde os, fortæller den unge SF'er: »Det er utroligt glædeligt, at vi har ulven tilbage i Danmark«, opgaven er nu at lave en »fælles plan for, hvordan Danmark bliver et godt land for ulve«. Et godt land for ulve, ja tak, men ikke et godt land for jyske fåreavlere.

Regeringens hjerte banker for vilde, romantiske dyr, der sætter kulør på storbymenneskets søndagsudflugt ud på landet, ikke for de mennesker, der bor fuld tid derude på landet.
Mens myndighederne nægter at gribe ind over for de skadedyr, som vore forfædre med så stort besvær fik udryddet, er der ingen grænser for myndighedernes nidkærhed over for de mennesker, der prøver at tjene penge på deres husdyr.

Det er forbudt for mig at forære denne kurv frisklagte æg til venner og bekendte.


Hvis nu f. eks. den selvsamme fåreavler, der mistede penge pga. Ida Aukens ulveven, ville tjene en skilling ved at sælge en bakke æg fra havelågen, ville han begå en ulovlighed.

Ja, selv hvis jeg, der er den lykkelige ejer af en lille flok havehøns, ville forære en god ven en kurv frisklagte æg, ville jeg også komme på kant med loven.
Her i landet er det nemlig ikke bare forbudt at sælge æg fra havelågen, men også forbudt at forære æg til venner og bekendte.
Før det kan blive lovligt, skal man have foretaget gødnings-og blodprøver af en dyrlæge og indsende æggeprøver tre gange årligt.
Det kan hurtigt komme til at koste over 1.000 kr., og anskaffer man sig en ny hane, skal der laves nye gødnings-og blodprøver med dertil hørende dyrlægeregninger.
Med andre ord: Det er en kæmpe underskudsforretning at sælge æg fra havelågen på den lovlige måde.
Hverken Sverige, som vi plejer at beskylde for forbudstyranni, eller Tyskland chikanerer på samme måde hønseejere.
Men hos os kan det halve Udkantsdanmark risikere at skulle betale store bøder, hvis en nævenyttig kontrollant tager en tur ud på landevejene.
For nylig fik en ejer af en i øvrigt gennemkontrolleret gårdbutik et bødeforlæg på 3.400 kr., fordi han havde tilladt sig at sælge såkaldte "knækæg", dvs. æg med en lille revne i skallen.
Ejeren af gårdbutikken risikerer nu en fængselsstraf, fordi han nægter at betale bøden. Som han udtalte til Den Korte Avis: »Betale? Aldrig i livet. Jeg smider girokortene ud, og så må de jo smide mig i fængsel. Jeg er hamrende træt af at skulle bruge al min tid på at indberette snart det ene og snart det andet.
« Sådan er Danmark i dag: Ulve må godt overfalde folk og fæ, men gårdbutiksejere må ikke sælge knækæg, og hønseejere må ikke sælge æg, medmindre der er garanti for, at salget giver underskud.
Ida Auken har sikkert ret: Danmark ender som et godt land for ulve, men ikke for driftige mennesker, der ønsker at tjene deres penge selv.

Jyllands-Posten 16. marts