tirsdag den 29. januar 2013

Sabatina James' vej til kristendommens frihed

Man lærer meget om kristendommen ved at lytte til konvertitter fra islam til kristendommen. Jeg har skrevet i Sappho om den pakistansk-fødte konvertit, Sabatina James, der besøger Trykkefrihedsselskabet 2. marts. Hun udviser større indsigt i forskellen mellem islam og kristendommen end mange danske biskopper: 
Hvis jeg forstod Bibelen rigtigt, kunne jeg ikke bygge bro til Gud gennem mine egne bestræbelser eller gode gerninger, sådan som Koranen opfordrer til. Jeg kunne ikke gøre mig fortjent til Guds kærlighed, slet ikke gennem selvmordsattentater.
Kærligheden var en gave, som jeg ikke skulle betale for. Jesus Kristus havde betalt for mig via sin død. Den tro, han talte om, blev ikke målt på, hvor ofte man bad og på, i hvor høj grad man underkastede sig reglerne.
I Gammel og Ny Testamente lærte jeg en Gud at kende, som var fuldstændigt anderledes end Allah. En, der med rette blev kaldt far.” Læs mere