søndag den 20. januar 2013

Den engelske ligheds-inkvisition


For et par siden besøgte en engelsk hjemmesygeplejerske Caroline Petrie en ældre patient, og da Petrie er en from kristen, tilbød hun den syge at bede for hende.
Patienten takkede høfligt nej og sygeplejersken sagde høfligt farvel og begav sig videre på sit arbejde.
Her kunne den lille hverdagshistorie være stoppet, men ikke i vore dages England.

Der er det nu forbudt offentligt at komme med tilkendegivelser, der strider mod "lighed og mangfoldighed".

Så da en kollega sladrede til hospitalsledelsen over Caroline Petries bønneforslag -der ikke havde generet den syge selv - blev Petrie suspenderet fra det arbejde, hun havde passet i 25 år. Begrundelse: Hun havde forbrudt sig mod hospitalets ligheds-og mangfoldighedsprincipper.

Sagen er absurd, men ikke enestående.

I de senere år er der blevet ført en decideret kampagne for at få religion, især kristendommen, ud af det offentlige rum. Prisen for at bryde den nye engelske retsnorm er høj. 


Man risikerer at miste hele sin indkomst.

Det skete for stewardessen Nadia Eweita i British Airways.


Der gik over  seks år, før Nadia Eweita fik  medhold i at hun kan  bære en kæde med et lille kors  på arbejde

Da hun insisterede på sin ret til at gå med en halskæde med kors til sin uniform, blev hun suspenderet af British Airways, der til gengæld ingen problemer har med deres ansattes hidjab.

Britiske domstole bakkede op om afgørelsen.

Først i tirsdags, over seks år efter suspenderingen af hende, fik hun oprejsning ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol, der fastslog, at det var hendes ret at gå med det lille kors på arbejde.

I sandhed nye tider: Kristne briter må nu støtte sig til den overnationale, dubiøse domstol i kampen for deres religionsfrihed, mens det England, der engang stod som protestantismens og frihedens bastion, undergraver denne frihed systematisk.

Tirsdagens sejr var kun lille.

En anden sygeplejerske, Shirley Chaplin, der blev fyret for at gå med den korskæde, som hun i 30 år havde haft på på arbejde, fik ikke medhold ved domstolen.

Nederlaget kan måske få de advokater, der fører sagerne for de betrængte kristne, til at finde andre veje i deres vigtige kamp. Det er og bliver en uskik, at en overnational domstol tilsidesætter national ret - uanset, hvor urimelig denne er.

I mange af sagerne har offentlig bevågenhed da også vist sig mere effektiv: Caroline Petrie fik sit arbejde tilbage, efter at hendes sag havnede på forsiderne af de engelske aviser. Hospitalsledelsen orkede ikke mere dårlig omtale.

Jeg talte i foråret med af de jurister, der støtter de kristne, der kommer i klemme, advokaten John Diamond. Han har i sit arbejde noteret en særlig animositet mod lige præcis kristendommen.

Mens muslimer og hinduer stort set får lov at gå med det, de vil, på arbejde, er linjen anderledes hård over for kristne. Som han sagde: »Vi taler om ABC-reglen her ovre: Anything but Christian.« Og det er kun begyndelsen, vi har set, mente han: »Kampagnen er udtryk for en totalitær sekularisme, som er en ny utopisme, der går ud fra, at hvis bare denne "diskrimination" bliver stoppet, vil alle leve i frihed og fred.« Men den slags utopiske projekter nås ikke frivilligt.
Derfor er lighedskommissærerne nødt til at undertrykke religionsfriheden og presse folk til at tilegne sig mangfoldigheds-ideerne.
Det den rene ligheds-og mangfoldigheds-inkvisitionen, mener kommentatoren Peter Hitchens.
Det var denne inkvisition, der i tirsdag led et nederlag ved domstolen i Strasbourg.

Det er der grund til at glæde sig over.

Jyllands-Posten 19. januar