onsdag den 18. april 2012

Problemet med de kvindagtige mænd

Den danske mand er blevet feminiseret efter årtiers feministisk angreb på hans mandighed – til gavn for ingen. Det er en af mine påstande i bogen ”Rend mig i kødgryderne”. Det får en læser, der til daglig arbejder i uddannelsessystemet til at reagere. Han har nemlig gjort sig sine egne erfaringer i den pædagogiske verden:

Du beskæftiger dig med feminismens negative konsekvenser generelt. Jeg må med beklagelse fortælle dig, at dine pointer har endnu større relevans specifikt ift den pædagogiske verden. Jeg har hidtil haft øje for humanismens negative ansvar for Folkeskolens problemer, men din artikel har bundfældet nogle vage tanker om feminismens medansvar, som for en tid har rumsteret i mit hoved.

Det hævdes ofte, at det er et problem, at kvinder udgør i omegnen af 70% af staben i Folkeskolen. Det er jeg for så vidt enig i, al den stund at det aldrig er godt, hvis én kultur bliver enerådende - på samme måde som en overvægt af mænd ej heller ville være godt. Men et langt langt langt større problem end de mange kvinder i Folkeskolen er de kvindagtige mænd i Folkeskolen. Mænd der har optaget de feminine værdier under tiden på feminariet og praktiserer dem som lærer eller pædagog. Konsekvensen af denne totale dominans af de feminine værdier ser vi i dag: Mistrivsel og mangelfuld læring blandt eleverne og massiv stress (og langtidssygdom) blandt lærerne og pædagogerne.”