lørdag den 4. februar 2012

Lad os følge Storbritannien

 Forpligtelsen over for borgerne må føre til et opgør med den politiserende domstol og forældede konventioner. Den danske regering bør derfor følge Storbritanniens opfordring til reform af MenneskerettighedsdomstolenLæs mere