lørdag den 7. maj 2011

Vær velkommen, bandepakke

I disse dage kan den, der søger på Facebook, finde den ene Osama bin Laden-hyldest efter den anden skrevet af helt unge indvandrerdrenge. De synes, Osama var herresej, en rigtig mand, der gjorde det helt rigtige.
Vi taler, kære læser, om helt grønne drenge i teenagealderen, der ser op til en bandeleder som den berygtede Fis Fis. De er vokset op i vores eget flade land og bor måske i Bøgeparken, det sted - af alle - hvor Fis Fis blev fejret som en konge, da retten lod ham slippe for en udvisningsdom.

I Bøgeparken trives den dybe foragt for bøgens fædreland. Og der er ikke udsigt til, at den bliver mindre. Fis Fis og andre ser tværtimod ud til at rekruttere flere halvstore drenge til banderne og ser ud til at opdrage dem til at tyrannisere deres søstre indadtil og give os andre fingeren udadtil. Drengene er unge. De er fremtiden.

Er du træt af at høre om dette emne?

Personligt er jeg træt af at høre, at der er bandeskyderi i det kvarter, min mand hver dag passerer på vej til arbejde. Og vi taler vel at mærke om en middelstor provinsby, ikke om Vollsmose, Gellerup eller Nørrebro. Jeg foretrækker at få min mand hjem i hel stand. Derfor er jeg glad for at høre, at der netop nu på Christiansborg er forhandlinger i gang om en mere hårdtslående bandepakke. Politiet skal have flere beføjelser i kampen mod banderne, og det skal være lettere at udvise typer som Fis Fis.

Kontant afregning med medlemmer af indvandrerbanderne, der begår kriminalitet tre gange, hilser jeg hjerteligt velkommen.

Så jeg krydser fingre for, at det lykkes Dansk Folkeparti at få flertal for forslaget. Der burde være en god chance for det. Forslaget er kalkeret efter Søren Pinds gamle idé fra hans borgmestertid i København. Så nu, hvor han sidder i integrationsministerstolen, og nu hvor han trænger til at vise, at han kan andet end snakke, burde chancerne være der.

Og så alligevel ikke.

For forslaget er kommet i strid ekspertmodvind. Menneskeretseksperter, Cepos og juradommere råber ”politistat”, ”værdiskred” og det, der er værre, efter det.

Sagen er nemlig, at pakken giver mulighed for administrativ udvisning af de mest hårdkogte bandemedlemmer. De, der hører til inderkredsen, hvis de vel at mærke ikke er danske statsborgere.

Det har fået en af Tordenskjolds politisk korrekte soldater, tidligere professor i strafferet Vagn Greve, helt op i det røde felt:

»Den tanke, at man skulle udvise en person, som ikke har begået noget kriminelt, men som alene optræder som bandemedlem i et register, strider mod enhver form for retsstatstankegang.«

Selvsamme Vagn Greve, der finder administrativ udvisning af ikke statsborgere så retsstatsstridig, finder det helt i orden at straffe danske statsborgere, der bruger det frie ord til at rejse kontroversielle debatter. Greve applauderede den skandaløse dom over Lars Hedegaard. Tendensen er sigende, men hovedmisforståelsen hviler på to ting.

For det første ideen om at man ikke må gøre forskel på statsborgere og ikke-statsborgere. Selvfølgelig må og kan man det. Vi har ret til at bestemme, hvem vi vil have på vort territorium, og hårdkogte bandemedlemmer er ikke lige de rollemodeller, vi ønsker i Bøgeparken.

For det andet forstår kritikere ikke, at en hård og kontant bandepakke vil have en stor symbolsk betydning. Kald det bare skræk-effekt. For er der noget, Fis Fis frygter, er det udvisning.

Så kære folketing: Luk ørerne for ekspertforargelsen, skru bissen på over for banderne, så vi kan få færre, ikke flere, Osama-hyldester på Facebook.

Jyllands-Posten 7. maj