fredag den 11. februar 2011

Karen Blixen og Sigrid Undset: Den æstetiske nihilist og den kristne realist

Jeg har et essay i Tidehverv om Karen Blixen og Sigrid Undset. I modsætning til samtiden foretrækker jeg klart den sidste, men synes det er overraskende interessant at sammenligne de to, der i øvrigt havde meget lave tanker om hinanden:

"Det interessante er, at Blixen og Undset i al væsentligt har samme udgangspunkt. De to jævnaldrende – Undset er født i 1882, Blixen i 1885 - vokser op i en tid omkring forrige århundredeskifte der har taget Nietsches credo ”Gud er død” til sig. Godt nok præsenteres de begge for en gud i deres opvækst, men en sølle en af slagsen. 
Den liberale kristendoms gud, der er tillempet videnskaben, fornuften og moderniteten imponerer ingen af dem. Blixen sammenligner denne Gud med borgerkongen Louis-Philippe og lader en af sine talerør sige:

”En menneskelig Gud må dele skæbne med en borgerlig konge. Jeg er af humane folk blevet opdraget i troen på en dydig Gud. Det var mig i allerhøjeste grad imod, det er det værste, jeg har været med til”.
Undset var lige så lidt imponeret over den Gud, hun blev præsenteret for i sin fremskridstvenlige, progressive skole og som hun beskriver sådan:
”Gud var en vældig og almægtig venstremand, som holdt på fællesskole og det blårøde flag, og hvad der blev sagt om helvede var ikke sandt, i al fald var helvede afskaffet nu, for Gud gik også ind for frihed og fremskridt og Norge, hurra!”.
Begge indså, at denne gud ikke i egentlig forstand var en gud, men en menneskelig, alt for menneskelig frembringelse.
De konstaterer begge, at den gamle verdens værdier er brudt sammen"

Månedens essay i Tidehvervs februarnummer